Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Συσπείρωση Ατάκτων και το περιοδικό Εντροπία με e-mail στην διεύθυνση:

sispirosi_atakton@riseup.net