20 Χρόνια Ζαπατίστας: Γνωριμία με το κίνημα των Ζαπατίστας στο Μεξικό


Οι Ζαπατίστας, με βάση την Τσιάπας, ξεκίνησαν την ένοπλη εξέγερση τους την 1η Ιανουαρίου του 1994, ημέρα κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία NAFTA (βορειοαμερικάνικη συμφωνία ελεύθερης αγοράς), συμφωνία η οποία τα επόμενα χρόνια επρόκειτο να φέρει το 65% του πληθυσμού της χώρας κάτω από το όριο της φτώχειας και να διευρύνει το χάσμα φτωχών-πλουσίων. 20 χρόνια μετά την ένοπλη εξέγερση τους, οι Ζαπατίστας, έχουν δημιουργήσει τα δικά τους αυτόνομα συστήματα δικαιοσύνης, υγείας και παιδείας.

Η συντρόφισσα Μαρίνα Δημητριάδη μας παρουσίασε το σημαντικό αυτό κίνημα, του οποίου οι ιδέες επηρέασαν την ριζοσπαστική ελευθεριακή σκέψη σε όλο τον κόσμο, στον Κοινωνικό Χώρο Kaymakkιν στην Λευκωσία, στις 22 Μαΐου, και στο καφενείο – μπαρ Στον Δρόμο στην Λεμεσό, σε συνεργασία με το Αντιφασιστικό Δίκτυο Λεμεσού, στις 23 Μαΐου.