Ελεύθερο Λογισμικό για μια Ελεύθερη Κοινωνία


Με αφορμή τα 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού και στα πλαίσια των Κύκλων Αυτομόρφωσης του Αυτόνομου Σχολείου, η Συσπείρωση Ατάκτων παρουσίασε το θέμα «Το Ελεύθερο Λογισμικό και η Απελευθέρωση των Χρηστών της Τεχνολογίας».

Η παρουσίαση και συζήτηση έγινε στις 2 Οκτωβρίου στον Κοινωνικό Χώρο Kaymakkιν.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ελεύθερο λογισμικό: http://selforganised.org/libresociety/